PT18.0012 - Plan Trans

linia big bag
buforowanie big bag
przenosniki taśmowe
transport big bag
układ big bag
transport big bag
przenośnik taśmowy big bag
zasypywanie big bag
wóżek jezdny big bag