PT19.0032 - Plan Trans

podajnik stłuczki szklanej
przenośniki tasmowe do szkła
linia przesiewania szkła
podajnik wibracyjny
przesiewacz szkła
przesiewacz do szkła
separator wibracyjny szkła
sorter wibracyjny stłuczki
przenosniki szkła