PT19.0180 - Plan Trans

zbiornik ważący
układ ważenia
podawanie cieczy
linia ślimaków
stacja rozładunku big bag
linia naważania