PT20.0127 - Plan Trans

stacja przesiewania
przesiewacz wibracyjny
taśmociąg
przenośniki kruszyw
podajniki taśmowe
przeróbka kruszyw
stacja przesiewania
podajnik taśmowy
przesiewanie kruszyw