PT21.0033 - Plan Trans

podajnik łańcuchowy drzewa
podajnik zrzutowy drzewa
podajnik schodkowy
przenośnik schodkowy
linia tartaczna
układ tartaczny
separator schodkowy