PT21.0112 - Plan Trans

Rozdzielacz dwudrogowy
klapa dwudrogowa
rozdzielacz pneumatyczny