PT22.0015 - Plan Trans

automatyka Big Bag
waga z dozownikiem
sterowanie Big Bag
Stacja Big Bag
nadmuchanie worka Big Bag