PT22.0060 - Plan Trans

Przenośnik magazynu kruszyw
Stacja przesypowa przenośnika
Podajnik kruszywa
Stacja zwrotna podajnika
Podajnik dozujący kruszywo
Taśmociąg lekki
Taśmociąg kruszywa
Osłony bhp przenośników
Przenośnik na estakadzie
Podajnik cementownia

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o przenośnikach taśmowych, zapraszamy do naszej oferty!