PT22.0060 - Plan Trans

Przenośnik magazynu kruszyw
Stacja przesypowa przenośnika
Podajnik kruszywa
Stacja zwrotna podajnika
Podajnik dozujący kruszywo
Taśmociąg lekki
Taśmociąg kruszywa
Osłony bhp przenośników
Przenośnik na estakadzie
Podajnik cementownia