PT22.0145 - Plan Trans

Przenośniki ocynkowany
Wysyp z separatora magnetycznego
Stacja zwrotna przenosnika
Separator magnetyczny na przenośniku
Przenośnik z podestami
Taśma transportowa
Zabudowa separatora magnetycznego
Przenośnik pryzmujący
Przenośnik z magnesem
Zasyp naczep
Szafy sterownicze przenośników