PTP23.0077.01 - Plan Trans

Modernizacja separatora magnetycznego
Montaż magnesu przenośnika
Zadaszenie separatora
Układ separacji metali