PT17.1019 - Plan Trans

bufor drzewa
podajnik buforujący
podajnik wybierający kłody
układ tartaczny
podawanie do łuparki
podajnik podający kłody
zbiornik z podajnkiem wibracyjnym

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o maszynach tartacznych, zapraszamy do naszej oferty!