Kopalnie kruszywa mokra - Plan Trans

Kopalnie kruszywa – mokra metoda eksploatacji

Dynamicznie rozwijające się budownictwo i drogownictwo sprawia, że popyt na kruszywa coraz bardziej wzrasta. Bardzo dużą rolę odgrywają w tym stacje kruszywa. Mokra metoda eksploatacji polega na pozyskiwaniu kruszyw z dna akwenów naturalnych i sztucznych. Współcześnie taki sposób wydobycia kruszyw zalegających na dnie akwenów ma duże perspektywy rozwoju. Wszystko dzięki stopniowemu wyczerpywaniu się złóż surowców mineralnych znajdujących się na lądzie.

Eksploatacja sucha, mokra czy mieszana?

Do pozyskania kruszyw takich jak żwir czy piasek stosuje się trzy podstawowe technologie:

  • suchą (lądową);
  • mokrą (spod wody);
  • mieszaną (lądowo-wodną).

Przy doborze techniki wydobycia i podjęciu decyzji, czy będzie to eksploatacja sucha, mokra czy mieszana, uwzględnia się techniczne i ekonomiczne czynniki, takie jak m.in. wydajność, głębokość i nakłady inwestycyjne. Założenie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska podkreślają też w tej kwestii znaczenie czynników środowiskowych.

Złoża mokre – kruszywa spod wody i rozwój technologii ich wydobycia

Początki podwodnego wydobywania kruszyw sięgają dawnych czasów, o czym w znacznej mierze świadczą kanały i przekopy w Egipcie, Chinach czy Grecji. Najpierw złoża mokre (kruszywa z dna wód) pozyskiwało się przy użyciu ręcznych narzędzi takich jak m.in. szufle i łopaty. Stopniowy rozwój technologii sprawił, że zostały one zastąpione pływającymi pogłębiarkami łyżkowymi i kołami czerpakowymi (XV i XVI w.).

W XX w. złoża mokre wydobywano głównie, stosując pogłębiarki wieloczerpakowe, pogłębiarki chwytakowe, koparki zgarniakowe czy koparki liniowe – te maszyny nadal można spotkać w kopalniach. Obecnie nowoczesne kopalnie kruszyw i zmodernizowane zakłady kruszyw żwirowo-piaskowych najczęściej korzystają z pogłębiarek ssących (tzw. refulery).

Złoża mokre – wzrost znaczenia ich eksploatacji

Złoża mokre, które zalegają na większych głębokościach i pod grubszym nadkładem sprawiły, że z roku na rok wzrasta udział pozyskiwania ich spod dna wód. Ich urabianie z akwenów odbywa się wskutek procesu mechanicznego, hydraulicznego lub grawitacyjnego. Czasem używa się w tym celu materiałów wybuchowych. Poza tym niektóre urządzenia wydobywcze mogą pracować z lądu lub z powierzchni wody.

Łącząc proces urabiania z transportem wodnym i lądowym urobku oraz rozwojem techniki, wszelkie układy technologiczne są udoskonalane i wpływają na poprawę prac wydobywczych, dlatego przyjrzyj się procesom przeróbczym, które oferujemy w Plan Trans. Zapewniamy najwyższą jakość usług w tym zakresie!