Kopalnie kruszywa naturalnego - Plan Trans

Kopalnie kruszywa naturalnego – czym są?

Kopalnie kruszywa naturalnego zajmują się wydobywaniem, urabianiem i uszlachetnianiem surowców, którego głównymi odbiorcami są przedsiębiorstwa budowlane. Tego typu miejsca czerpią z potencjału, jaki dają naturalne złoża macierzyste znajdujące się w danym regionie, i dążą do spełnienia oczekiwań swoich klientów. Dzięki wykwalifikowanemu personelowi i maszynom takim jak m.in. koparki, przesiewacze wibracyjne, ładowarki i samochody ciężarowe każdy etap pracy przebiega na najwyższym poziomie. Profesjonalne podejście kadry i sprzęt umożliwiają kompleksowe wykonywanie zleconych zadań.

Kruszywa naturalne i ich zastosowanie

Kruszywa naturalne to wszystkie kruszywa mineralne pochodzące ze złóż naturalnych. Można wśród nich wyróżnić kruszywa żwirowe, do których zalicza się m.in. żwir, piasek, pospółkę, a także kruszywa łamane jak np. tłuczeń, grys, miał. Poza tym materiał ten często dzieli się pod względem uziarnienia lub gęstość objętościową.

Mają one szerokie zastosowanie w różnorodnych branżach.  Kruszywa stosuje się w budownictwie drogowym, kolejowym, mieszkaniowym i przemysłowym. Głównie wykorzystuje się je do produkcji betonu i wyrobów betonowych, zapraw, chemii budowlanej, mieszanek mineralno-asfaltowych itp. Przydatne są w budowaniu nasypów, wykopów i murów oporowych.

Kopalnie kruszyw naturalnych a potrzeby rynku

Przemysł budowlany ciągle się rozwija, co wiąże się ze zmianą potrzeb rynkowych i co wpływa także na kopalnie kruszyw naturalnych. Zwracając uwagę na popyt na surowce naturalne, to w ostatnich latach nastąpił na nie znaczny wzrost zapotrzebowania. Ma to związek z rosnącą liczbą różnorodnych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak m.in. budowa autostrad, dróg ekspresowych czy obwodnic, oraz z regionami, które rozwijają się gospodarczo.

Współczesne budownictwo w dużej mierze opiera się na świadomości ekologicznej. To dlatego coraz więcej firm budowlanych poszukuje kruszyw naturalnych, które są przyjazne dla środowiska. Na kopalnie kruszyw wpływa także rozwój nowych technologii i metod wydobywczych, co zwiększa ich efektywność i jakość pozyskiwanych surowców.

Obróbka naturalnych kruszyw

Szeroki zakres wykorzystywania materiałów naturalnych zależy od ich właściwości. Wyróżniają się wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne i na trudne warunki atmosferyczne. Obróbka naturalnych kruszyw sprawia, że zyskują one nowe cechy, zgodne z przyszłym ich zastosowaniem. Zazwyczaj dokonuje się ich przy pomocy narzędzi lub maszyn wytwórczych. Również w Plan Trans ma w swojej ofercie m.in. kruszenie czy płukanie materiału. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją!