Kopalnie kruszywa piasku - Plan Trans

Kopalnie kruszywa piasku – jak działają?

Kopalnie kruszywa piasku wydobywają go metodą odkrywkową. Piasek to kruszywo naturalne, które jest konsekwencją erozji skał lub mechanicznego rozdrobnienia skały. Można je płukać lub przesiewać, aby usunąć zanieczyszczenia. Uznawane jest za kopalinę pospolitą, a działalność piaskarni podlega nadzorom górniczym. W zależności od metody wydobywania wyróżnia się złoża mokre i suche. Pierwsze z nich pozyskuje się z dna rzek lub jezior przy pomocy koparek linowych i refulerów. Złoża suche wymagają zastosowania m.in. koparek podsiębiernych i przenośników taśmowych.

Piaskownie i wykorzystanie piasku w przemyśle

Piasek używany jest w wielu branżach przemysłowych. Powszechnie stosuje się go w budownictwie kubaturowym i drogowym. Przy jego pomocy można stworzyć mieszankę betonową, z  której robi się m.in. wylewki, słupy, schody, stropy. Poza tym wykorzystuje się go do wznoszenia i wykańczania ścian oraz przygotowywania powierzchni pod ścieżki lub podjazdy. Wydobywane i obrabiane przez piaskownie surowce są wykorzystywane również

w budowie boisk i terenów rekreacyjnych, w przemyśle odlewniczym, w przemyśle ceramicznym, do podsypek budowlanych czy w ogrodnictwie. Często powodzenie danego przedsięwzięcia zależy od jakości kruszywa, dlatego warto korzystać z usług sprawdzonych piaskowni.

Piaskarnia – jakie kruszywa oferuje najczęściej?

Piaskarnia to miejsce, którego oferta nie ogranicza się do jednego typu kruszywa, jednak piasek to najbardziej oczywisty produkt z asortymentu. Występuje on jako piasek zasypowy, który jest używany do wyrównania terenu, zasypywania fundamentów i tworzenia nasypów. Z kolei tzw. piasek siany przesiewa się na sucho, dzięki czemu można z niego usunąć pył i kurz. Tak oczyszczony sprawdza się w produkcji zapraw cementowych i cementowo-wapiennych. Piasek płukany, który cechuje się dużą zawartością krzemionki, wykorzystuje się do wytwarzania wylewek i betonu.

Kopalnie kruszyw wydobywają często również dodatkowo żwir, który przydaje się np. przy robieniu fundamentów, odwodnień i systemów oczyszczania wody. Zazwyczaj mają one też w ofercie pospółkę, czyli mieszankę kruszyw o różnych frakcjach, przydatną w wykonywaniu nasypów i zasypywaniu rowów.

Kopalnia piasku – procesy przeróbcze w ofercie Plan Trans

Każda kopalnia piasku może samodzielnie nadzorować każdy etap jego wydobycia i późniejszej obróbki. Jako Plan Trans oferujemy liczne procesy przeróbcze kruszyw takie jak jego przyjęcie, transport, kruszenie, oczyszczanie i magazynowanie. Proponowane przez nas rozwiązania znacznie ograniczają koszty eksploatacji. Zachowanie wysokiej wytrzymałości i niezawodność to dodatkowe atuty. Ponadto bezpieczeństwo zapewni Ci pełne wsparcie serwisowe z naszej strony.