Kopalnie kruszywa suchego - Plan Trans

Kopalnie kruszywa suchego

Miejsca, gdzie wydobywa się różnego rodzaju kopaliny to kopalnie kruszyw. Najpopularniejszymi kopalinami pospolitymi są żwir, piasek, bazalt i granit. Są one niezbędne i powszechnie stosowane m.in. w drogownictwie, w budownictwie i w ogrodnictwie. Działalność żwirowni i piaskowni podlega nadzorom górniczym i koncesji, co oznacza, że aby je otworzyć, wymagane jest uzyskanie licznych pozwoleń. Kopalnie kruszywa suchego zajmują się głównie wydobyciem surowców na lądzie, do którego potrzebne są specjalistyczne maszyny, ułatwiające tego typu operacje.

Eksploatacja mokra a sucha – co wpływa na wybór techniki wydobycia?

W wydobyciu kruszyw wykorzystuje się trzy technologie. Są to:

  • eksploatacja sucha, czyli lądowa;
  • eksploatacja mokra, czyli odbywająca się na dnie akwenów;
  • eksploatacja mieszana (lądowo-wodna).

Na to, która metoda będzie wykorzystana w danym projekcie, wpływają ekonomiczne i techniczne czynniki (np. wydajność, głębokość i nakłady inwestycyjne). Również nie bez znaczenia pozostaje kwestia ochrony środowiska i zrównoważony rozwój. W zależności od metody używa się innych maszyn. W przypadku złóż suchych w pracy pomagają m.in. koparki podsiębierne i przenośniki taśmowe, a przy wydobyciu złóż mokrych są to koparki linowe i pogłębiarki ssące.

Złoża suche – zastosowanie w wielu branżach

Złoża suche mają wiele zastosowań, jednak z pewnością należy zaznaczyć, że często jakość wykonania danego projektu zależy od jakości wykorzystanego w nim kruszywa. Bez względu, czy są to piaskowce, czy dolomity, czy wapienie, każde kruszywo ma właściwości, dzięki którym może być przydatne w budownictwie drogowym, w budownictwie tradycyjnym, w budownictwie hydrotechnicznym, w rolnictwie, w przemyśle odlewniczym, w ogrodnictwie itp. Przy ich pomocy można np. stworzyć mieszanki betonowe, wykańczać ściany, przygotowywać powierzchnie pod podjazdy.

Złoża suche – kruszywa i ich dostępność w Polsce

Złoża suche (kruszywa wydobywane z podziemi) są klasyfikowane według określonych norm zależnych od ich przeznaczenia i dlatego w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych powinny znaleźć się wszystkie potrzebne cechy materiałów we właściwym zastosowaniu. Polska to kraj, gdzie warunki geograficzne są różnorodne, dlatego dostępność kruszyw w niektórych regionach jest ograniczona. Biorą pod uwagę kwestie środowiskowe i ekonomiczne, a w tym ograniczenie kosztów eksploatacji, należy w danym projekcie najpierw wykorzystywać kruszywa dostępne lokalnie. Jeśli chcesz ograniczyć swoje wydatki w tym zakresie, zdecyduj się na ofertę zakładów przeróbczych od Plan Trans! Z pewnością się nie zawiedziesz!