Kopalnie kruszywa sztucznego - Plan Trans

Kopalnie kruszywa sztucznego – jak działają?

Do wytwarzania wielu produktów i tworzeniu projektów przemysłowych niezbędne są materiały naturalne, które pozyskuje się na różne sposoby. Dużą popularność mają kopalnie kruszywa sztucznego. To w nich wydobywa się surowce, które następnie przerabia się na te frakcje, na które występuje zapotrzebowanie na rynku. Ich jakość w dużej mierze zależy od renomy, jaką cieszą się kopalnie kruszyw.

Kruszywa sztuczne – czym są?

Kruszywa sztuczne to naturalne surowce mineralne lub surowce odpadowe, które zostały poddane obróbce cieplnej. Mogą one również powstawać wskutek zastosowania metod mechanicznych, czyli np. przesiewanie czy kruszenie. Rozróżnia się podział materiału ze względu na stopień uziarnienia, czyli na kruszywa drobne o wielkości ziaren do 4 mm i kruszywa grube o wielkości ziaren od 4 mm. Kruszywa sztuczne obejmują także różnego rodzaju materiały z recyklingu takie jak m.in. żużel paleniskowy czy żużel wielkopiecowy.

Sztuczne kruszywa – najbardziej popularne materiały

Sztuczne kruszywa, które cieszą się największą popularnością to m.in.:

  • keramzyt, występujący w formie nieregularnych brunatnych granulek, pozyskiwany dzięki wypaleniu surowców ilastych;
  • łupkoporyt wytwarzany przez spiekanie łupków przywęglowych i kruszenie spieku;
  • węglanoporyt wytwarzany poprzez kruszenie skał wapiennych lekkich;
  • pumeks hutniczy, który można pozyskać z żużla wielkopiecowego dzięki dodaniu do niego wody;
  • popiół lotny, który wytwarza się w stanie zawieszenia przy spalaniu zmielonego węgla kamiennego w elektrowniach, po czym wychwytuje się go z gazów spalinowych;
  • żużel granulowany składający się z krzemianów i glinokrzemianów ze związkami magnezu, żelaza i siarki.

W zależności od parametrów danego kruszywa są one używane do konkretnych zastosowań.

Obróbka sztucznych kruszyw i ich wykorzystywanie

Obróbka sztucznych kruszyw sprawia, że materiały mineralne zyskują dodatkowe właściwości. To pozwala im być wykorzystywanym w różnorodnych branżach przemysłowych takich jak budownictwo drogowe, budownictwo hydrotechniczne, budownictwo kolejowe, produkcja betonów i zapraw itp.

Niektóre kruszywa tego typu mają właściwości izolacyjne, dlatego wykorzystuje się je jako izolacja termiczna stropów, ścian i podłóg. Zdarza się, że świetnie sprawdzają się przy pracach z gruntem, czyli jego stabilizacją, zagęszczaniem. Wiele z nich jest niepalne, odporne na wilgoć i mróz. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat stacji kruszyw, skorzystaj z usług Plan Trans! Z pewnością się nie zawiedziesz!